jueves, 30 de octubre de 2008

CONCURSO FOTOGRÁFICO CALENDARIO 2009

Bases del concurs fotogràfic de l’AES


PARTICIPANTS

· Podran participar totes les persones aficionades o professionals a la fotografia i a l’escalada sostenible.

· Cada participant podrà presentar com a màxim 3 fotografies.


TEMÁTICA


· El tema del concurs engloba l’activitat de l’escalada i la sostenibilitat del medi natural.

· Hi hauran dos categories, una en B/N i l’altre en color. Els participants poden escollir qualsevol de les categories, és indiferent.

· Les imatges hauran de tenir una resolució de 800 x 1000, en format .jpg preferentment i s’hi adjuntarà el nom, cognoms, població i DNI del fotògraf.

· Les imatges hauran de ser originals i no podran estar retocades per programes informàtics, tampoc podran ser imatges ja publicades en altres concursos.

· Les fotografies s’enviaran per correu electrònic a aes@cat-climbing.com, i posteriorment es penjaran a la web/blog oficial de l’AES. La data final per la presentació de les imatges és el 31 de Desembre del 2009. El dia 25 de Gener sortiran a la web oficial de l’AES i al blog, les fotografies guanyadores del concurs.

· Les imatges guanyadores seran escollides pels membres de l’AES. Aquests no queden excents de participar en el concurs, però si ho fan no podran fer de jurat.FINALITAT


· Les imatges seleccionades seran les que formaran part del nou calendari 2009 de l’AES. L’AES perpetra quedar-se amb els drets d’autor de les fotografies penjades i la possibilitat de mostrar les fotografies guanyadores en qualsevol event o publicació. Es farà posteriorment una exposició fotogràfica en la que es podran veure totes les imatges seleccionades junt amb les imatges guanyadores.

· Els tres guanyadors rebran, a més del calendari 2009 de l’AES un premi que serà sorpresa!!.
Esperem que us animeu!
----------------------------------------------------------------------------------
Bases del concurso fotográfico de la AES
PARTICIPANTES

· Podrán participar todas las personas aficionadas o profesionales a la fotografía y a la escalada sostenible.

· Cada participante podrá presentar como máximo 3 fotografías.
TEMÁTICA

· El tema del concurso engloba la actividad de la escalada y la sostenibilidad del medio natural.

· Habrán dos categorías, una en B/N y otra en color. Los participantes pueden escoger cualquiera de las categorías, es indiferente.

· Las imágenes habrán de tener una resolución de 800 x 1000, en formato jpg preferentemente y se adjuntará el nombre, apellidos i DNI del fotógrafo.

· Las imágenes habrán de ser originales y no podrán estar retocadas por programas informáticos, tampoco podrán ser imágenes ya publicadas en otros concursos.

· Las fotografíes se enviaran por correo electrónico a aes@cat-climbing.com, y posteriormente se colgarán en la web/blog oficial de la AES. Finaliza la presentación de imágenes el 31 de Diciembre del 2009. El día 25 de Enero saldrán en la web oficial de la AES y en el blog, las fotografías ganadoras del concurso.

· Las fotografías ganadoras del concurso. Serán escogidas por los miembros de la AES. Estos no quedan exentos de participar en el concurso, pero si lo hacen no podrán hacer de jurado.

FINALIDAD

· Las imágenes seleccionadas serán las que formaran parte del nuevo calendario 2009 de AES. AES perpetra quedarse con los derechos de autor de las fotografías colgadas y la posibilidad de mostrar las fotografíes ganadoras en cualquier evento o publicación. Se hará posteriormente una exposición fotográfica en la que se podrán ver todas las imágenes seleccionadas junto con las imágenes ganadoras.· Los tres ganadores recibirán, a demás del calendario 2009 de la AES un premio que será sorpresa!!.

Esperamos que os animéis!

No hay comentarios: